ปาเจโร่ปี12 เบนซิน2.4 เกียร์ธรรมดา
มือเดียว เคยติดแก๊สถอดออก
ภายใน ภายนอกสวย

ปาเจโร่ปี12 เบนซิน2.4 เกียร์ธรรมดา
มือเดียว เคยติดแก๊สถอดออ
ภายใน ภายนอกสวย
เล่มเอกสารพร้อม

267,000
ราคาต่อรองได้ครับ
รถอยู่บางวัว ฉะเชิงเทราครับเรื่องและภาพโดย: คุณ ตาทอป คลเดิม