จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีใครพบคำตอบที่ถูกต้อง ยังไม่มีผู้ชนะวันนี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคด

จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีใครพบคำตอบที่ถูกต้อง ยังไม่มีผู้ชนะ🧧วันนี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคดี💚 🧧เรื่องและภาพโดย: คุณ ณิชา นาฎ